Meliá

Títol de la càtedra: Càtedra Meliá d'Estudis Turístics

Àmbit de desenvolupament:  Accions formatives, investigadores i de divulgació relacionades amb el turisme.

MÉS INFORMACIÓ