Per transferència bancària

Fes un ingrés o transferència bancària al compte corrent que t'indiquem a continuació i, posteriorment, omple la informació del formulari. 

BANKIA S.A. Carrer Ter núm. 16, 07009 Palma (Illes Balears)

Núm. de compte (IBAN): ES37 2038 3471 24 6400007757

Codi BIC: CAHMESMMXXX.

Dades personals

Només en el cas d'empreses o institucions
Només en el cas d'empreses o institucions

Adreça postal

Vull col·laborar amb una aportació econòmica de...