Oferta de treball JOB DAY UIB 2020 - Cap d'Obra (Puerto Rico)

54164
14/02/2020
Oferta de treball
Mallorca
Instal·lacions elèctriques
Empresa líder en gestió integral de projectes de generació energètica a àmbit internacional requereix incorporar un/a Cap d'Obra per a l'execució de dos projectes de generació energètica a Puerto Rico.

S'encarregarà de gestionar els recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres/serveis, així com de la gestió tècnica, econòmica i administrativa, des del punt de vista executiu, de qualitat i medi ambient, així com, de la prevenció de riscos laborals d'aquestes, tot amb l'objectiu de rendibilitat i compliment de la normativa aplicable i sistema de gestió de l'empresa.

FUNCIONS PRINCIPALS:

- Coordinar amb el Project Manager i el Director Tècnic del projecte la divisió del projecte en lots d'obra, contractació de subcontractistes i gestió de compres de materials des d'obra.
- Compliment del cronograma, abast i pressupost del projecte durant la fase de construcció.
- Redacció d'informes de seguiment i avanç d'obra.
- Direcció i coordinació en obra dels Supervisors d'Obra.
- Direcció i coordinació en obra de personal propi i subcontractistes.
- Control de qualitat, medi ambient i seguretat durant l'obra.
- Liderar la comunicació amb el client des de l'obra.
Més informació i inscripció