Oferta de treball Job Day UIB 2020 - Administratiu comptable

54150
14/02/2020
Oferta de treball
Mallorca
CONSULTORÍA
- Comptabilitzar factures, albarans i caixes diàries.
- Traspàs de dades bancàries a la comptabilitat.
- Comptabilitzar, préstecs, hipoteques, lísing, etc.
- Comptabilitzar imputació de costos salarials.
- Facturació de clients.
- Introducció en el sistema de traspassos de consum i inventari mensual.
- Llistat previsió de pagaments setmanal.
- Gestió de Models d'IVA i IRPF.
- Arxiu i escaneig de documentació.


* S'ofereix contracte eventual 6 mesos + pròrroga i posterior transformació a indefinit
Més informació i inscripció