Oferta de treball JOB DAY UIB 2020 - Auxiliar de Compres

54146
13/02/2020
Oferta de treball
Mallorca
Receptivo de viajes y cadena hotelera

-Gestió de Comandes i Control d'Estocs dels hotels de la companyia.
-Revisió d'albarans i facturació.
-Revisió de comandes des dels hotels.
-Manteniment de la BDD de proveïdors i de les diferents famílies de A&B.
-Suport administratiu al departament.
Més informació i inscripció