Pràctiques per estudiants JOB DAY UIB 2020 - Aux. Compres

54139
13/02/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Receptivo de viajes y cadena hotelera
- Introducció referències.
- Repàs albarans.
- Confirmar comandes hotels.
- Repàs facturació proveïdors.
Més informació i inscripció