Pràctiques per estudiants Cuatrecasas Pràctiques

54111
12/02/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Actividades jurídicas
Cerca de jurisprudència.
Redacció de documents jurídics.
Assistència i suport en matèria jurídica a l'equip.
Gestió documental.
Més informació i inscripció