Oferta de treball Titulat/da amb relacions laborals

54090
07/02/2020
Oferta de treball
Mallorca
Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Confecció de nòmines.
- Presentació de rebuts de liquidació directe a través de siltra (assegurances socials).
- Presentació d'altes de treballadors davant seguretat social.
- Confecció i registre de contractes.
- Tramitació de partes d'incapacitat temporal i partes d'accident de treball.
- Gestió laboral.
Més informació i inscripció