Pràctiques per estudiants JOB DAY UIB - Pràctiques consultor/a en protecció de dades

54078
06/02/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Asesoría y Consultoría
Assistir a l'equip de delegats/des del protecció de dades en la implementació de la normativa Europea de protecció de dades.

Tasques:
- Assistència a reunions amb els clients per a l'elaboració d'auditories en protecció de dades.
- Suport al/a la delegat/da de protecció de dades en la implementació de la normativa vigent.
- Elaboració d'informes de protecció de dades.
- Contacte amb proveïdors dels nostres clients per a explicar-lis els contractes que han de signar en protecció de dades.
- Suport a l'equip en la comunicació online de temes relacionats amb protecció de dades: elaboració de blogs i posts.
Més informació i inscripció