Pràctiques per estudiants JOB DAY UIB 2020 - Ajudant departament direcció

54073
06/02/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hoteleria
- Responsable dels Departaments de Recepció, Pisos i Animació.
- Atendre incidències diàries
-Suport diari a les Governantes, Caps de Recepció, Reserves i Cap d'Animació.
- Reunions setmanals amb els Caps de Departament de la seva responsabilitat.
- Seguiment diari de l'operativa en els seus departaments.
- Seguiment diari de les actuacions contractades amb empreses col·laboradores i suport als artistes i animadors.
- Coordinació amb la resta de departaments del Complex.
- Control diari de la plantilla dels seus departaments.
- Altres tasques encomanades per la Direcció general.
Més informació i inscripció