Pràctiques per estudiants Job Day UIB 2020 - Pràctiques a consultoria hotelera

54072
06/02/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Consultoría Hotelera
- Cerca d'informació estadística sobre les destinacions turístiques i anàlisis de volum i tendències.
- Anàlisi dels factors que influeixen en la demanda turística d'una determinada destinació o hotel.
- Anàlisi de la producció interna de l'hotel i anàlisi dels seus principals KPIs.
- Benchmark del competitive set .
- Participació en la definició del concepte d'un hotel i els seus atributs.
- Participació en l'elaboració d'estratègies de revenue management i millora de la reputació online.
Més informació i inscripció