Pràctiques per estudiants Assistent marketing turístic

54048
04/02/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
HOTEL
-Produir i realitzar el seguiment de les accions de marketing que s'hagin definit d'acord amb els objectius marcats: promocions, concursos, campanyes de e-marketing, mailing, promoció online.
-Recolzament per a la creació de contingut digital.
-Brindar suport a la gestió de social media.
-Recerca i anàlisis de materials de marketing i ventes de la competència.
-Recolzament a la direcció de marketing.
-Gestionar la reputació online.
-Assistir en l'execució de congressos i events.
Més informació i inscripció