Pràctiques per estudiants Cap d'Obra

54044
04/02/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Construcción
Ajuda i acompanyament del cap d'obra de l'empresa. Realitzant qualsevol funció referent a la posició.
Funcions:
- Controlar i supervisar la producció de l'obra assignada.
- Revisar comparatius de preus de compres/ subcontractes per a l'obra assignada.
- Revisar contractes de Subcontractes.
- Aprovar Plans d'Assegurament de la Qualitat, Gestió Medi Ambient i PRL.
- Elaborar i controlar el Pla de les obres assignades.
- Control econòmic de les obres assignades.
- Seleccionar Proveïdors/Subcontractes.
- Aconseguir certificat de bona execució i compliment termini.
Més informació i inscripció