Oferta de treball JOB DAY UIB 2020 CAP DE RECEPCIÓ

54039
13/02/2020
Oferta de treball
Mallorca
Restauración
- Gestionar i coordinar la plantilla de recepció de manera eficient per a complir els objectius de qualitat i econòmics proposats per l'empresa
- Coordinar al costat de la direcció de l'hotel les possibilitats de millora dins del departament
- Fomentar el treball en equip motivant i organitzant el personal al seu càrrec
- Promoure metodologies de treball per a evitar accidents laborals
- Formar de manera adequada als treballadors al seu càrrec
- Col·laborar amb la resta de caps de departament per a oferir els estàndards de qualitat apropiats
- Mantenir en bon estat d'ordre i neteja de totes les zones de treball
- Gestió de costos i inventaris
- Exercir de Manager on Duty de l'hotel segons l'establert per l'empresa
- Posició constant de Relacions Públiques dins de l'hotel buscant la major satisfacció dels nostres clients
Més informació i inscripció