Oferta de treball Professors de secundaria a Anglaterra i Escocia

54034
31/01/2020
Oferta de treball
Educación
Realització directa dels processos sistemàtics d'ensenyament - aprenentatge, la qual cosa inclou el diagnòstic, la planificació, l'execució i l'avaluació dels mateixos processos i els seus resultats, i d'altres activitats educatives dins del marc del projecte educatiu institucional dels establiments educatius.

Comprèn també les activitats curriculars no lectives, el servei d'orientació estudiantil, l'atenció a la comunitat, especialment dels pares de família dels educands; les activitats d'actualització i perfeccionament pedagògic; les activitats de planificació i avaluació institucional; altres activitats formatives, culturals i esportives, contemplades en el projecte educatiu institucional; i les activitats de direcció, planificació, coordinació, avaluació, administració i programació relacionades directament amb el procés educatiu.
Més informació i inscripció