Pràctiques per estudiants Recepcionista Hotel

54027
31/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hoteleria
Check in / Check Out
Atenció personalitzada via telèfon i email
Proveir de la informació turística necessària
Carregar en sistema serveis extres
Revisió de reserves
Anfitrionaje
Més informació i inscripció