Pràctiques per estudiants Oferta de pràctica vitícola a Menorca

54002
31/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Menorca
Empresa Agrícola
El becari, sota la responsabilitat de l'encarregat vitícola, podrà desenvolupar les seves competències en el domini agrícola / vitícola i participarà en les següents tasques:
- Treballs de la vinya: operacions en verd (despampolar, lligar la vinya, treure els brots anticipats?)
- Treballs de preparació i manteniment de terra
- Manteniment de l'material vitícola i de la nau
Més informació i inscripció