Oferta de treball Psicòleg/loga

54000
27/01/2020
Oferta de treball
Mallorca
Serveis Socials
Elaborar i emetre informes tècnics sobre els menors residents.
Determinar la situació psicosocial de cada menor resident de forma individualitzada
Valorar i diagnosticar la personalitat de cada menor resident , entre d'altres funciones recollides en el conveni vigent de les Illes Balears
Més informació i inscripció