Pràctiques per estudiants JOB DAY UIB 2020 - Ajudant d' administració

53997
06/02/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hoteleria
Suport en tasques administratives del departament de direcció i RR.HH, tals com:
- Control de Costos: Anàlisi i comparatives de consums i costos entre períodes.
- Control d'inventaris: revisió de productes, i comparatius inventaris amb estoc real.
- Qualitat: Revisió i actualització documentació sistema intern Mac Hotels (SIHM). Auditoria de la correcta implantació d'aquest sistema en tots els departaments.
- Ajuda en arxiu físic i electrònic: Arxiu físic de documentació

diversa (registres, factures,
etc.), escanejar i arxivar electrònicament un altre tipus de documents.
- Diverses tasques administratives: suport administratiu en implantació i seguiment d'al·lèrgens, prevenció de riscos laborals (fitxes tècniques, etc)
- Tasques del departament de RR.HH: arxiu i suport a l'administració de personal.
Més informació i inscripció