Pràctiques per estudiants Becari/ària departament RH

53991
27/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hosteleria
-Suport en labors de comunicació d'altes/baixes/variacions en TGSS.
-Suport en gestió de contractes i en introducció de treballadors en la base de dades de nòmina.
-Suport en venciments de contractes.
-Suport en control d'absentismes(baixes mèdiques, vacances, permisos..)
- Suport en el càlcul de nòmines i liquidacions.
- Suport en la gestió de documentació i control de presència.
Més informació i inscripció