Oferta de treball Infermer/a de feina

53986
23/01/2020
Oferta de treball
Mallorca
Gestió hotelera
Si t'interessa l'àrea d'infermeria del treball i prevenció de riscos laborals i ets vols desenvolupar-te en una empresa d'àmbit internacional, aquesta és la teva oportunitat! Iberostar Hotels & Resorts busca un tècnic de prevenció de riscos laborals per a la seva seu central, a Palma.

Quines seran les teves principals funcions?

Vigilància de la Salut:

Organització, gestió i realització dels reconeixements mèdics dels treballadors (noves incorporacions, periòdics, després d'absència prolongada, etc.)
Col·laborar en la valoració i seguiment dels treballadors especialment sensibles, en l'elaboració de propostes d'adaptació i en la realització se'l seu corresponent informe.
Gestió de les notificacions d'embaràs i assessorament per a la sol·licitud de la prestació de la mútua si escau.

Col·laboració en la detecció de sospites de malaltia professional, la seva gestió i registre.

Assistència Sanitària:
Realitzar cures i assistències d'infermeria individualitzades.
Seguiment de treballadors amb necessitats puntuals de control de la seva patologia.
Assistència en primers auxilis en el centre de treball si fos necessari.
Atenció de consultes a demanda.

Prevenció de riscos per a la salut:

Participar en la recerca, registre i anàlisi d'accidents de treball i altres danys a la salut.
Assessorar els centres de l'organització en matèria de prevenció de riscos i sobre la gestió de la vigilància de la salut dels treballadors.
Participar en formacions de manera puntual (primers auxilis).

Promoció de la salut.
Col·laborar en la programació, gestió i realització de les diferents campanyes i activitats de promoció de la salut.

Gestió i planificació:

Participar en l'elaboració, adaptació i revisió protocols específics de vigilància de la salut individual i de procediments d'actuació.
Custòdia de dades i documentació recollits en la vigilància de la salut.
Participar en l'elaboració de la memòria d'activitat del servei de prevenció
Més informació i inscripció