Pràctiques per estudiants Beca Ingenieria Redexis - Sistemes d'Informació i Processos

53950
23/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Canalización y Distribución de Gas Natural
Objectiu de la beca: suport a la implantació del nou procés d'activació en les diferents zones de Redexis Gas:
- Descàrrega d'informació de sistemes corporatius
- Captura d'informació de les diferents zones de Redexis
- Seguiment d'emplenament i qualitat de dades en sistemes corporatius
- Preparació d'informes de seguiment i KPIs
- Suport al desplegament i a la formació del procés d'activació en les zones
Més informació i inscripció