Oferta de treball Consultor/a data science

53901
08/01/2020
Oferta de treball
Barcelona
CONSULTORÍA
MANAGEMENT SOLUTIONS
Management Solutions és una firma internacional de consultoria, centrada en l'assessorament de negoci, finances, riscos, organització, tecnologia i processos, tant en els seus components funcionals com en la implantació de les seves tecnologies relacionades. Comptem actualment amb un equip multidisciplinari (funcional, matemàtic, tècnic i d'integració de sistemes) de prop de 2.500 professionals.
Desenvolupem la nostra activitat a través de 28 oficines, 14 a
Europa, 13 a Amèrica i 1 a Àsia, des d'on atenem de manera recurrent a clients que operen en més de 40 països de quatre grans àrees geogràfiques (Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica) .
Per a més informació sobre la Firma visita: www.managementsolutions.com
FUNCIONS
- Tractament estadístic de dades (data mining)
- Modelització predictiva mitjançant tècniques de machine learning i data science
- Modelització d'esdeveniments temporals (sèries temporals, models ARIMA)
- Desenvolupament de models de simulació
(Montecarlo)
- Revisió i validació de models de rating i scoring, RAROC i paràmetres de risc
- Suport matemàtic al negoci: desenvolupament d'algoritmes, estadística i probabilitat
- Projectes d'I+D
Més informació i inscripció