Oferta de treball JOB DAY UIB 2020 - Feina temporada estiu - Socorrista

53892
07/01/2020
Oferta de treball
Illes Balears
Administració
Es seleccionen de cara a la temporada d'estiu 2020, socorristes per
Mallorca, Menorca i Evissa
Les funcions que hauran de desenvolupar són:
- Atendre, protegir i auxiliar als usuaris i banyistes.
- No abandonar el lloc de vigilància sota cap pretext, excepte en cas d’atendre un accidentat.
- Vigilar i controlar els banyistes.
- Complir amb els horaris d’obertura i tancament dels establiments.
- Conèixer i acatar les prohibicions i exigències que marca la Llei sobre el reglament de piscines.
- Fer la corresponent presa de mostra d’aigua de la piscina i anotar-la en el llibre de registre sanitari.
- Mantenir ordenat i en perfecte estat la farmaciola, tenir cura del maletí de primers auxilis i l’estoig analitzador del control de l’aigua.
- Fer els canvis de torn amb puntualitat.
- Comunicar al supervisor qualsevol irregularitat que es produeixi a la zona de vigilància.
Més informació i inscripció