Pràctiques per estudiants Job Day UIB 2020 - Pràctiques departament programació

53891
09/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Solució de problemes mitjançant codi net i efectiu
Investigació i ressolució de problemes tècnics
Desenvolupament, entrega i manteniment de products (end-to-end)
Recomendació i execució de millores
Desenvolupar i mantenir documentació, cicle de vida, API, etc
Monitorització d'aplicacions
Més informació i inscripció