Oferta de treball Programador/a - Desenvolupador/a

53883
10/06/2020
Oferta de treball
Mallorca
Desarrolladores software de maquinas recreativas
Funcions:
- Implementació de software de jocs corresponents als requeriments de diseny del joc i gestió de productes
- Fine Tunning dels jocs en cooperació amb l'equip de disseny del joc
- Modificacions i correccions en el software després de les proves de qualitat
- Modificació i suplement en el diseny del software en col·laboració amb els arquitectes de software


- Tècnic en Informàtica de Gestió o Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de sistemes o en darrer any de carrera
- Coneixements en C++, C, OO
- Valorables coneixements en UML
- Experiència en el desenvolupament de software
- Nivell alt d'anglès
- Acostumats a treballar en equip
- Persona organitzada i proactiva amb iniciativa per a la resolució d' incidències
Més informació i inscripció