Pràctiques per estudiants Job Day UIB 2020 - Analista a consultoria hotelera

53881
09/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Consultoría Hotelera
Missió del lloc

Comença la teva carrera professional en the hotel factory participant en el desenvolupament de projectes de consultoria turística col·laborant en l'èxit d'aquests, basat en la satisfacció dels clients.

Descripció de la posició
o Cerca d'informació estadística sobre les destinacions turístiques i anàlisis de volum i tendències.
o Anàlisi dels factors que influeixen en la demanda turística d'una determinada destinació o hotel.
o Anàlisi de la producció interna de l'hotel i anàlisi dels seus principals KPIs.
o Benchmark del competitive set .
o Participació en la definició del concepte d'un hotel i els seus atributs.
o Participació en l'elaboració d'estratègies de revenue management i millora de la reputació online.
Més informació i inscripció