Oferta de treball Auxiliar d'edificació

53879
15/01/2020
Oferta de treball
Mallorca
serveis
Funcions: donar suport al cap d'obra per al control de producció/execució de l'obra, control en la PRL, gestió d'equips de treball, subcontractistes i personal propi, comunicació amb el client.
Més informació i inscripció