Oferta de treball JOB DAY UIB 2020 - Responsable manteniment

53851
09/01/2020
Oferta de treball
Mallorca
Entidad colaboradora con la Seguridad Social
Gestionar i organitzar el manteniment i conservació dels edificis de la Clínica, Polígon i Ramblas.
Gestionar i donar suport tècnic al personal administratiu de Serveis Generals, quan sorgeixin necessitats en les delegacions en material de manteniment i conservacions de centres.
Organització del treball, torns i vacances del personal de Serveis Tècnics.Contacte amb proveïdors per sol·licitar pressuposts relacionats amb el manteniment, rotures de maquinària i altres necessitats. Revisió i selecció de dits pressuposts.
Acompanyar a Inspectors i auditors en les revisions periòdiques de les instal·lacions.
Col·laborar amb l'Àrea de qualitat, Medi Ambient, anant a reunions i ajudar a cercar solucions tècniques.Suport i assessorament tècnic per la preparació de plecs tècnics en licitacions de manteniment o suministre de maquinària.
Més informació i inscripció