Oferta de treball Tècnic/a Superior Prevenció Riscos Laborals

53841
19/12/2019
Oferta de treball
Mallorca
Servei de prevenció
Tasques pròpies del/de la tècnic/a superior en Riscos Laborals. Àmbit d'actuació: sectors construcció, hoteleria i comerç, altres.
Formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Més informació i inscripció