Oferta de treball Comptabilitat

53839
10/12/2019
Oferta de treball
Mallorca
Asesoria fiscal y jurídica
- Comptabilitat general.
- Suport al departament comptable.
- Presentació de declaracions.
Més informació i inscripció