Pràctiques per estudiants Auxiliar de Biblioteca

53837
19/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Biblioteca- Àrea de Cultura
Atenció i préstec
Classificació de documents
Recolçament amb tasques relacionades amb activitats animació a la lectura
Gestió xarxes socials
Més informació i inscripció