Pràctiques per estudiants Beca HR Global Business -MELIA HOTELS INTERNATIONAL

53815
18/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hostelería
Suport en tot el procés de recopilació d'informació, documentació, seguiment i actualització dels Plans de Desenvolupament (sharepoint, formació eCornell, Emelia, etc.).
- Suport en la preparació de les sessions de Desenvolupament i Assessment Centers de Pedrera Direcció i altres canteres.
Organització logística de les sessions de Assessment Center i / o formació: impressió de les dinàmiques, reserva sales, petició de F & B, correcció proves psicomètriques, etc.

- Mantenir actualitzada la base de dades de Directors d'Hotel de MHI a Clarity.
- Mantenir actualitzada la base de dades de cobertura de posicions de Direcció.
- Elaboració i difusió de MOVING UP' S (sistema intern de comunicació de vacants Direcció i Subdirecció Hotel)
- Recopilació i anàlisi de dades i mètriques de RRHH per al reporting dels KPI'S de el departament
Més informació i inscripció