Pràctiques per estudiants Pràctiques administració

53798
10/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico
Gestió d'arxiu
Codificació d'articles
Revisió de factures
Suport a direcció
Tràmit de documents
Gestió organització
Maneig de programa intern-administratiu
Més informació i inscripció