Pràctiques per estudiants Pràctiques Adjunt Dpt. Laboral

53755
18/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Asesoría fiscal y gestoría
- Suport i ajuda al Departament Laboral
- Gestió de contractes
- Revisió de nòmines
- Control de quitances
- Atenció i contacte amb els clients i aclarir dubtes de diversa índole
- Suport a la Gerència i en tasques bàsiques del departament comptable.
Més informació i inscripció