Oferta de treball Coordinador/a de servei tècnic, SAT

53730
31/01/2020
Oferta de treball
Mallorca
INSTAL·LACIONS INTEGRALS
Descripció del lloc:

Empresa instal·ladora requereix incorporar un COORDINADOR/A de MANTENIMENT, per a exercir funcions de gestió de contractes de manteniment, coordinació de treballs sobre la base de criteris de prioritat establerts, planificació d'agendes del personal tècnic i supervisió de tasques en obra.
Més informació i inscripció