Oferta de treball Perits de Diversos

53725
29/11/2019
Oferta de treball
Mallorca
Peritació de sinistres i prevenció de riscos
Prepersa, entitat del Grup Catalana Occident cerca tres perits per realitzar tasques de tassació de sinistres que pateixen els clients de qualsevol de les entitats del Grup Catalana Occident.

Prepersa donarà la formació necessaria per desenvolupar el treball.
Més informació i inscripció