Pràctiques per estudiants Pràctiques a un estudi d'arquitectura

53721
06/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Arquitectura
Assistència en redacció de projectes, realització d'estats de mesuraments, aixecament de plans, comprovacions de partides d'execució d'obra, gestions amb administració.
Més informació i inscripció