Pràctiques per estudiants Tècnic/a a peu d'obra

53716
23/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Arquitectura
Funcions:
- Control d'obra de 4 habitatges adossats amb parcel·la i piscina.
- Gestió de subcontractes.
- Ajudes en replanteig.
- Interpretació de plans.
- Gestió econòmica.
Més informació i inscripció