Pràctiques per estudiants Pràctiques Àrees Disciplines Tècniques

53715
17/01/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Servei de prevenció
Donar suport al departament tècnic en tasques psicosocials relacionades amb factors de riscs laborals. Programació de formació i continguts en cursos de prevenció de riscs psicosocials.
Més informació i inscripció