Oferta de treball Tènic/a suport cap de distribució

53696
04/11/2019
Oferta de treball
Illes Balears
Gestió del cicle integral de l'aigua
Serà la persona encarregada d'elaborar previsions de necessitats d'aigua mantenint informat al Responsable d'operacions.
-Donar Suport al Cap de Distribució en tasques tals com
*Gestió tècnica del proveïment d'aigua potable (eficiència de les xarxes, assegurar el bon funcionament de les xarxes)
*Seguiment de ràtios tècnics i econòmics, així com dels sistemes de gestió.
*Redacció dels documents tècnics
*Col·laboració en la resolució d'incidències tècniques associades amb les BBDD
*Reporting mensual
Més informació i inscripció