Pràctiques per estudiants SOFTWARE ENGINEER

53673
12/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Programació, comercialització i màrqueting informàtic
Desenvolupar aplicacions i integracions del sector turístic.
Integrar-se en un grup coordinat de gestió de projectes.
Més informació i inscripció