Oferta de treball CAP D'OBRA (Restauració)

53670
28/10/2019
Oferta de treball
Mallorca
Construcción
Relació amb direcció facultativa.
Coordinació amb subcontractes i proveïdors.
Control econòmic de l'obra.
Control de qualitat.
Programació de l'execució.
Organització de materials, equips i personal d'obra.
Mesuraments i certificacions d'obra realitzada.
Supervisió del Pla de PRL.
Informe a Cap de Grup / Direcció.
Més informació i inscripció