Oferta de treball ENCARREGAT D'OBRA (Restauració)

53669
28/10/2019
Oferta de treball
Mallorca
Construcción
Control i coordinació de subcontractes.
Control d'execució.
Control i recepció de materials.
Replantejaments.
Seguretat i salut.
Mesuraments.
Informe d'objectius a caps d'obra
Més informació i inscripció