Pràctiques per estudiants Auditor/a Beca EY

53645
04/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Auditoria
Què oferim?

Com a membre del staff, podràs participar en serveis i projectes diferents com: auditories de comptes financers, informes especials requerits per la legislació vigent, revisions d'estats financers, normes comptables internacionals o sortides a Borsa.
Més informació i inscripció