Oferta de treball Administratiu/va Laboral

53639
22/10/2019
Oferta de treball
Mallorca
Asesoría Laboral
- Confecció de contractes de treball, nòmines, certificats d'empresa i liquidacions.
- Inscripció d'empreses, altes i baixes de treballadors i liquidació d'assegurances socials.
- Presentació, gestió i control dels models (111, 190, 216, 296).
- Gestió d'IT, comunicació d'AT, coordinació amb servei de prevenció i mútues d'accidents.
- Elaboració de cartes d'acomiadaments, suspensió / extinció del contracte i càlcul d'indemnitzacions.
- Càlcul i estudi de prestacions i pensions
socials (maternitat / paternitat, incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i atur)
- Afiliació a règims i sistemes especials (treballadors autònoms, empleats de llar, treballadors del mar i agraris.)
Més informació i inscripció