Pràctiques per estudiants Suport informàtic a l'OCDS

53638
22/01/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
La cooperació universitària al desenvolupament i el voluntariat universitari.
- Suport al maneig de gestió de pàgines web OCDS
- Suport en el maneig de xarxes socials i base de dades pròpia
- Seguiment de l'impacte de les campanyes a les xarxes socials
- Suport a la gestió i seguiment d'un portal virtual de voluntariat universitari
- Assessorament o desenvolupament d'eines col·laborattives per al treball en equip
- suport a la gestió del blog del servei
Més informació i inscripció