Pràctiques per estudiants Asesoria fiscal

53625
18/10/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Servicios financieros contables
Tasques de tipus fiscal, comptable i administratiu, liquidació d'impostos, confecció de llibres de comptabilitat, gestions d'organismes oficials i tasques d'oficina.
Més informació i inscripció