Pràctiques per estudiants Pràctiques MICE

53604
13/12/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hotelera
Gestió de peticions, amb una ràpida resposta.
Revisió d'ocupació diària, per poder oferir la millor cotització per cada grup.

Gestió de la petició conjuntament amb vendes i hotel.
Arxiu de tots els moviments i estats de cada sol·licitud.
Arxiu de noves agències, per base de dades.
Planificació de cites.
Més informació i inscripció