Pràctiques per estudiants Col·laboració Oficina Tècnica

53602
16/10/2019
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Arquitectura, diseño y Construcción
* Gestions oficina tècnica
* REalització de planos 2D i 3D
* Càlculs, medicions i pressuposts
* Informes i certificats energètics
* Gestió documental
* Visites obra, consellerias y ajuntaments
* Col·laboració en projectes
Més informació i inscripció